Srovnávací Test U Výrobce Zemědělské Techniky

06 Zář Srovnávací Test U Výrobce Zemědělské Techniky

Srovnávací test u výrobce zemědělské techniky

Tryskání ocelovým abrazivem

Německý výrobce zemědělské techniky a strojů na zpracování půdy provedl rozsáhlé testování dvou rozdílných typů ocelových tryskacích materiálů. Cílem bylo dosažení optimální kvality povrchu, která je předpokladem pro perfektní výsledek následného lakování.

Zemědělská technika je v neustálém kontaktu s půdou, jílem a různými nečistotami. Při výrobě těchto zařízení jsou však na čistotu kladeny vysoké nároky. Dokumentuje to příklad německé společnosti BBG Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig GmbH & Co. KG. Firma je součástí Amazone Group a specializuje se na výrobu strojů na zpracování půdy a postřikovače rostlin.

Cíl: Snížení emisí VOC
V souvislosti se zavedením nových pravidel pro nakládání s organickými těkavými látkami (VOC) v roce 2005 si společnost BBG stanovila cíl snížit spotřebu rozpouštědel pod hranici 15 tun ročně. Pokusy s barvami s nízkým obsahem rozpouštědel nebyly příliš úspěšné. Dlouhá doba schnutí a špatná kvalita nástřiku nebyly pro BBG akceptovatelné. Muselo se tedy hledat jiné řešení. Inženýr Peter Sambale, vedoucí oddělení kontroly kvality u BBG říká: „Čistota povrchu před lakováním rozhodujícím způsobem ovlivňuje množství rozpouštědel v základním nátěru, takže jsme díky optimalizaci předúpravy povrchů dosáhli snížení naší bilance VOC. Čím čistší je povrch před lakováním, tím nižší je obsah potřebných rozpouštědel.“

Z pohledu společnosti BBG je největším problémem různorodost nakupovaného ocelového materiálu. Čistota povrchu je důležitá nejen kvůli lakování, ale také pro svařovací technologie, neboť používané svařovací roboty vyžadují pokud možno stejné podmínky. Změna hodnoty odporu způsobená nedostatečně očištěným povrchem může způsobit odtržení elektrického oblouku a přerušení procesu svařování. Kromě toho přítomnost koroze, okují a mastnoty na povrchu způsobují nepřípustné vady svarů (praskliny a póry). Rovněž tak ostřiny na hranách po pálení a okuje na řezných plochách při plazmovém řezání musí být před následným zpracováním odstraněny.

Série testů se dvěma druhy abraziva
Pro odstraňování okují a koroze z ocelových polotovarů používá BBG tryskací zařízení s válečkovou tratí. Za účelem získání optimálních výsledků tryskacího procesu byla počátkem roku 2013 zahájena série zkoušek se dvěma odlišnými druhy kulatých ocelových abraziv za naprosto shodných podmínek. Testování trvající několik měsíců bylo prováděno přímo na výrobcích společnosti BBG.

Provozní mistr BBG Frank Meißner s napětím očekával výsledky zkoušek, které měly být využity při optimalizaci procesu lakování a současném zvýšení produktivity práce. „Naše testy byly prováděny na produktech plazmového řezání, silně zaokujených profilech a laserových výpalcích z tenkých plechů.“

Posuzovány byly dosažený stupeň čistoty, jakož i spotřeba abraziva a opotřebení strojních částí v závislosti na počtu otryskaných kusů. Kromě toho jsme sledovali případný vznik deformací (vad rovinnosti) u tenkostěnných dílců, vše při zachování shodných parametrů tryskání (poloha obrobků, rychlost dopravníku a otáčky metacích kol).

Výhody oproti abrazivu z nízkouhlíkové oceli
Po vyhodnocení všech zkoušek se společnost BBG jednoznačně rozhodla pro ocelový granulát Ervin Amasteel S390, který ostatně používala i předtím. Oproti granulátu z nízkouhlíkové oceli se ukázaly z několika pohledů jeho nesporné přednosti. Frank Meißner měl možnost se přesvědčit, že povrchy, pro jejichž úpravu byl použit granulát Ervin Amasteel, byly ve všech posuzovaných případech lépe otryskané. V závěrečné zprávě se píše: „Tryskací médium Ervin Amasteel je tvrdší a přenáší na povrch obrobku více energie. Nebyl přitom zjištěn žádný zvýšený výskyt deformací tenkostěnných dílců. Toto tryskací médium odstraňuje spolehlivě a rychle rez i okuje a vztaženo na celkový počet otryskaných kusů za jednotku času má delší životnost“.

Rovněž bylo zdůrazněno, že tryskací materiál Ervin Amasteel je co do tvaru a velikosti jednotlivých částic v porovnání s konkurenčním materiálem mnohem stejnoměrnější, což se pozitivně odráží v jeho podstatně nižší spotřebě. Z těchto důvodů panovala mezi pracovníky výroby, údržby a kontroly kvality shoda v upřednostnění ocelového granulátu Ervin Amasteel. Rovněž ředitel závodu Ing. Jorg Pollex nemusel být dlouho přesvědčován: „V našem rozhodování hrály klíčovou roli hospodárnost, čas a kvalita.“

BBG Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig GmbH & Co. KG
www.bbg-leipzig.de

Ervin Amasteel

www.ervinamasteel.eu

Ervin Ervin The World Standard for Quality
  • Začátek
  • {{ step_1_selected }}
  • {{ step_2_selected }}
  • {{ step_3_selected }}
  • {{ step_4_selected }}

Pusťme se do toho

Zvolte typ použití, pro který hledáte řešení

{{ steps_labels.step_2.title }}

{{ steps_labels.step_2.text }}

{{ steps_labels.step_3.title }}

{{ steps_labels.step_3.text }}

{{ steps_labels.step_4.title }}

{{ steps_labels.step_4.text }}

MOŽNOSTI ŘEŠENÍ FINDER

Nevidíte správnou volbu pro požadovaný účel?

Obraťte se na náš zkušený prodejní tým a předložte své požadavky.

Kontaktujte Nás