AMAPURE

Ideální Pro

 • Automatická tryskací zařízení s metacími koly
 • Tlakovzdušná tryskací zařízení
 • Odstraňování písku, okují a otřepů
 • Povrchové úpravy
 • Shot peening

Použití v

 • Slévárny a kovárny
 • Metalurgie
 • Doprava
 • Energetika
 • Stavebnictví
 • Strojírenská výroba

Klíčové Přednosti

Operativní mix abraziva kontaminovaný olejem a mastnotou může nejen zvýšit provozní náklady, ale také horšit produktivitu a přilnavost nátěru na povrchu otryskávaného dílu. Ervin spojil více než 100 let zkušeností s výrobou ocelových abraziv se znalostí jejich aplikací a představil AMAPURE – minerální přísadu pro čištění vašich ocelových abraziv.

 • Odstranění mastnoty a oleje
 • Zvýšení přilnavosti nástřiku a ochrana proti korozi
 • Kvalitnější operativní mix díky nižšímu obsahu prachu
 • Nižší opotřebení tryskacího zařízení
 • Zlepšení účinnosti filtračního zařízení
 • Snížení rizika požáru
 • Omezení potřeby následných procesů jako např. praní

Nežádoucí olej a mastnota se mohou dostat do tryskacího zařízení mnoha způsoby, nejčastěji na mastných obrobcích. Když se olej dostane do systému, kontaminuje abrazivo, a tím se rozšíří na všechny obrobky. To může snížit čistotu a lesk otryskávaných dílů a přípravu povrchu pro následné lakování a způsobit tak značné problémy. Dalším důsledkem mastného abraziva je, že se částice slepují k sobě, což blokuje filtry a snižuje tak čistící účinek vzduchového separátoru a filtračního systému. Nekvalitně prováděná separace vede k nárůstu drobných částic abraziva v mixu, což může způsobit omezení čistícího účinku, nevhodný profil povrchu, zvýšení opotřebení stroje a tím zvýšení provozních nákladů. Jestliže se mastný prach dostane do filtračního systému, roste riziko požáru a snižuje se životnost filtru.

Indikátorem toho, že váš provozní mix potřebuje vyčistit jsou: nadměrná prašnost na otryskaném povrchu; špatná separace vedoucí k zvýšení obsahu prachu ve směsi a ke slepování částic; nesprávné povrchové napětí nebo výsledky vodního testu na vašich obrobcích a operativním mixu; nesoudržnost nátěru; zhoršená funkce filtru.

Amapure řeší tyto problémy navázáním oleje a mastnoty a jejich odstraněním z provozní směsi ve vzduchovém separátoru, čímž dojde k vyčištění tryskacího systému. Efektivita a výsledky tryskání se opět vrátí na optimální hodnoty, obrobky budou čisté a lesklé a náklady zůstanou minimální. S odstraněním oleje a mastnoty se zvýší životnost filtru a sníží riziko požáru. Amapure lze použít pro pravidelné přidávání do zařízení i pro jednorázové vyčištění kontaminované provozní směsi. Pro optimální výsledek tryskání kombinujte s abrazivem Ervin.

Promluvme Si

Naše prodejní kancelář vás provede nabídkových procesem. Volejte na číslo +49 30 400 37846, navštivte stránku s kontakty nebo vyplňte níže uvedený formulář.

 • Pomocí tohoto formuláře získáme vaše jméno, obchodní název, e-mailovou adresu a telefonní číslo, abychom se s vámi mohli přímo spojit a přidat vás na seznam odběru našich novinek pro příležitostné aktualizace od společnosti Ervin. Podívejte se na naše zásady ochrany osobních údajů, kde naleznete úplné informace o tom, jak chráníme a spravujeme vámi svěřené údaje.
Ervin Ervin The World Standard for Quality
 • Začátek
 • {{ step_1_selected }}
 • {{ step_2_selected }}
 • {{ step_3_selected }}
 • {{ step_4_selected }}

Pusťme se do toho

Zvolte typ použití, pro který hledáte řešení

{{ steps_labels.step_2.title }}

{{ steps_labels.step_2.text }}

{{ steps_labels.step_3.title }}

{{ steps_labels.step_3.text }}

{{ steps_labels.step_4.title }}

{{ steps_labels.step_4.text }}

MOŽNOSTI ŘEŠENÍ FINDER

Nevidíte správnou volbu pro požadovaný účel?

Obraťte se na náš zkušený prodejní tým a předložte své požadavky.

Kontaktujte Nás