Najważniejsza Jest Czystość – Zastosowanie ścierniw Stalowych W Konstrukcji Maszyn Rolniczych

06 wrz Najważniejsza Jest Czystość – Zastosowanie ścierniw Stalowych W Konstrukcji Maszyn Rolniczych

Najważniejsza jest czystość
Zastosowanie ścierniw stalowych w konstrukcji maszyn rolniczych
Zawsze, gdy słyszymy o sprzęcie rolniczym i polowym, przed naszymi oczami automatycznie staje obraz maszyn, które muszą się przegryzać przez piach, błoto czy glinę. Jednak dla BBG Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig GmbH & Co. KG – spółki zależnej firmy Amazone Group z Lipska – znaczenie czystości przy produkcji tych maszyn jest niekwestionowalne.

„Obrabiane przez nas elementy muszą mieć bardzo czystą powierzchnię, by można było zapewnić prawidłowe ich malowanie i powlekanie na późniejszych etapach” – wyjaśnia Kierownik Zarządzania Jakością w BBG Peter Sambale. Czystość wszelkich powierzchni poddawanych obróbce jest szczególnie ważna dla firmy, która od 2005 roku specjalizuje się w produkcji ciągnionego sprzętu do upraw i opryskiwaczy do ochrony roślin. W tym roku weszły nowe przepisy prawne ograniczające użycie rozpuszczalników (lotnych związków organicznych – VOC) w farbach i powłokach. Dla spółki BBG oznacza to zmniejszenia zużycia rozpuszczalnika do znacznie poniżej 15 ton rocznie. Testy powłok z niższą zawartością rozpuszczalnika dały wynik negatywny. Długi czas schnięcia i gorsza jakość nanoszenia były dla BBG nie do zaakceptowania. Konieczne więc było inne rozwiązanie. „Czystość powlekanych powierzchni ma decydujący wpływ na zawartość rozpuszczalnika w podkładzie, udało nam się poprawić wskaźniki VOC dzięki optymalizacji naszych procesów wstępnego czyszczenia” – powiedział Peter Sambale.

Największym problemem jest to, że stal dociera do Lipska w różnym stanie. A powierzchnie muszą być czyste nie tylko do powlekania, ale też do spawania, gdyż stosowane roboty spawalnicze wymagają jak najbardziej stabilnych warunków pracy. W przeciwnym razie różnice w oporności nieodpowiednio oczyszczonych powierzchni mogą wywoływać awarie łuku spawalniczego i przerywanie procesu spawania. Co więcej, rdza, zgorzelina i olej mogą powodować niedopuszczalne wady spawu (pęknięcia i pęcherze). Ostre krawędzie – tak zwane nawisy żużlowe – i zgorzelina na powierzchniach ciętych powstające przy cięciu plazmowym także muszą zostać usunięte przed dalszą obróbką.

Spółka BBG ma śrutownicę z przenośnikiem rolkowym do usuwania zgorzeliny i rdzy. W celu optymalizacji jej skuteczności na początku roku przez kilka miesięcy przeprowadzano różne testy z zastosowaniem różnego ścierniwa w tych samych warunkach. Testy te były prowadzone na typowych elementach obrabianych przez spółkę BBG.

Brygadzista z BBG Frank Meißner z niecierpliwością oczekiwał wyników optymalizacji maszyny – licząc nie tylko na łatwiejsze malowanie obrobionych elementów, lecz także na skrócenie czasu trwania kolejnych etapów obróbki. „W naszych testach używaliśmy elementów wycinanych plazmowo, na których jest dużo zgorzeliny i ciętych laserowo profili z cienkiej blachy.” Oceniany był stopień czystości oraz zużycie ścierniwa i maszyny w stosunku do liczby oczyszczonych elementów. Sprawdzano także ewentualne odkształcenia (niezachowanie płaskości) cienkich elementów przy tych samych parametrach śrutowania (położenie, prędkość pasa i prędkość obrotowa tarczy).

Po przeprowadzeniu różnych testów spółka BBG podjęła decyzję o stosowaniu w dalszej produkcji ścierniwa S390 produkcji firmy Ervin Amasteel. Spółka z Lipska uznała, że zastosowanie produktu z Amasteel z kilku powodów jest korzystniejsze, niż ścierniwa ze stali niskowęglowej. Frank Meißner stwierdził, że skuteczność czyszczenia powierzchni elementów jest wyższa, gdy podczas śrutowania stosowane są ścierniwa Amasteel. W raporcie końcowym napisano: „Ścierniwa stalowe produkowane przez spółkę Ervin Amasteel są twardsze i zapewniają skuteczniejsze przekazywanie energii podczas śrutowania. Nie stwierdzono wyższego poziomu występujących odkształceń w przypadku cieńszych elementów. Usuwa ono rdzę i zgorzelinę skuteczniej i szybciej i ma dłuższy okres użytkowania mierzony liczbą oczyszczonych elementów.”

Podkreślono także, że śrut firmy Ervin Amasteel jest bardziej jednorodny pod względem kształtu i wielkości, niż testowane produkty firm konkurencyjnych. Przyczynia się to też do zauważalnego zmniejszenia zużycia ilości śrutu w procesie.

Dlatego też zespoły Zapewnienia Jakości i Utrzymania Ruchu nie miały wątpliwości, który produkt wybrać – naturalnie zdecydowały się na ścierniwo firmy Ervin Amasteel. Nie trzeba było nawet specjalnie przekonywać kierownika zakładu Jorga Pollexa – „W tym przypadku decydujący wpływ na nasz wybór miała ekonomia, czas i jakość.”

BBG Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig GmbH & Co. KG

www.bbg-leipzig.de
Ervin Amasteel

www.ervinamasteel.eu

Ervin Ervin The World Standard for Quality
  • Początek
  • {{ step_1_selected }}
  • {{ step_2_selected }}
  • {{ step_3_selected }}
  • {{ step_4_selected }}

Zaczynajmy

Prosimy wybrać typ zastosowania, dla którego poszukują Państwo rozwiązań

{{ steps_labels.step_2.title }}

{{ steps_labels.step_2.text }}

{{ steps_labels.step_3.title }}

{{ steps_labels.step_3.text }}

{{ steps_labels.step_4.title }}

{{ steps_labels.step_4.text }}

OPCJE WYSZUKIWANIA ROZWIĄZAŃ

Brak odpowiedniej opcji dla Państwa działalności?

Prosimy o kontakt z doświadczonym zespołem handlowców w celu omówienia wymagań.

Kontakt