AMAPURE

Najlepsze do następujących zastosowań

 • Automatycznych oczyszczarek turbinowych
 • Śrutowni pneumatycznych
 • Usuwania piasku, osadów i zadziorów
 • Przygotowania powierzchni
 • Kulowania

Zastosowania

 • Odlewnie i kuźnie
 • Metalurgia
 • Transport
 • Sektor energetyczny
 • Budownictwo
 • Konstrukcje

Główne Zalety

Zanieczyszczona olejem i smarem mieszanka robocza ścierniwa może nie tylko zwiększyć koszty operacyjne, ale także zmniejszyć wydajność procesu i obniżyć jakość powłoki na czyszczonym detalu. Firma Ervin połączyła wiedzę z ponad 100 lat produkcji ścierniw metalicznych i wspierania aplikacji obróbki strumie-niowo ściernej, aby wprowadzić AMAPURE — dodatek mineralny do oczyszczania ścierniw metalicznych.

 • Usunięty tłuszcz i olej
 • Zwiększona przyczepność powłoki i odporność na korozję
 • Optymalne usuwanie odpadów dla zrównoważonej mieszanki roboczej
 • Zmniejszone zużycie maszyny
 • Poprawiona wydajność filtra
 • Zmniejszone ryzyko pożaru
 • Zmniejszona potrzeba dalszych procesów, np. mycia

Niepożądany olej i tłuszcz mogą dostać się do systemu obróbki strumieniowo-ściernej z wielu źródeł, często przez zanieczyszczone elementy obrabia-nie. Gdy w systemie znajdzie się olej, zanieczyści mieszankę roboczą, która z kolei przeniesie go na wszystkie obrabiane elementy. Może to zmniejszyć czystość i jasność czyszczonych części, a także przydatność powierzchni do nakładania powłok, potencjalnie prowadząc do przedwczesnego uszkodzenia. Innym aspektem zaolejonej mieszanki roboczej jest to, że ziarna przywierają do siebie, co prowadzi do zablokowania filtrów i zmniej-sza skuteczność oczyszczania separatora i systemu filtracji. Nieprawidłowo rozdzielona mieszanka robocza po-woduje wzrost ilości drobnych ziaren, co może zmniejszać wydajność czy-szczenia, tworzyć nieprawidłowy profil chropowatości powierzchni, zwiększać zużycie i ostatecznie zwiększać koszty eksploatacji. Jeśli do systemu fil-tracyjnego dostaną się zaolejone odpady, wzrasta ryzyko pożaru, a także zmniejsza się żywotność filtra. Oznaki wskazujące na to, że mieszanka robocza wymaga oczyszczenia, to: nadmierna ilość pyłu na oczyszczonej powierzchni; słaba separacja prowadząca do powstawania drobnej mieszanki roboczej i przywierania ziaren; słabe napięcie powierzchniowe lub wyniki testów wodnych na obrabianych przedmiotach i mieszance roboczej; przedwczesne uszkodzenie powłoki; słaba wydajność filtra.

Amapure rozwiązuje te problemy, wiążąc się z olejem i smarem, a następnie jest usuwany z mieszanki roboczej w separatorze, oczyszczając system śrutowania. Wydajność i wyniki obróbki strumieniowej powracają do optymalnego poziomu, obrabiane elementy są czyste i jasne, a koszty mogą być utrzymywane na minimalnym poziomie. Dzięki usuwaniu oleju i smaru wydłuża się żywotność filtra i zmniejsza ryzyko pożaru. Amapure może być stosowany jako regularny dodatek do maszyny lub do jednorazowego oczy-szczenia zanieczyszczonej mieszanki roboczej. W połączeniu ze ścierniwem Ervin Amasteel lub Stainless uzyskuje się idealne rozwiązanie do obróbki strumieniowej.

Porozmawiajmy

Pracownicy naszego biura handlowego mogą Państwu pomóc w procesie przygotowania oferty. Prosimy o telefon pod numer +49 30 400 37846, odwiedzenie strony z danymi kontaktowymi lub wypełnienie poniższego formularza.

 • W formularzu gromadzimy Państwa imię i nazwisko, nazwę firmy, adres e-mail i numer. Dzięki tym danym możemy skontaktować się z Państwem bezpośrednio i dodać Państwa adres do listy wysyłkowej naszego biuletynu z aktualnościami dotyczącymi firmy Ervin. Szczegółowe nformacje na temat ochrony i przetwarzania przesłanych danych zawierają nasze zasady ochrony prywatności.
Ervin Ervin The World Standard for Quality
 • Początek
 • {{ step_1_selected }}
 • {{ step_2_selected }}
 • {{ step_3_selected }}
 • {{ step_4_selected }}

Zaczynajmy

Prosimy wybrać typ zastosowania, dla którego poszukują Państwo rozwiązań

{{ steps_labels.step_2.title }}

{{ steps_labels.step_2.text }}

{{ steps_labels.step_3.title }}

{{ steps_labels.step_3.text }}

{{ steps_labels.step_4.title }}

{{ steps_labels.step_4.text }}

OPCJE WYSZUKIWANIA ROZWIĄZAŃ

Brak odpowiedniej opcji dla Państwa działalności?

Prosimy o kontakt z doświadczonym zespołem handlowców w celu omówienia wymagań.

Kontakt